სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები 2023

15 ივნისი

2023 წლის 27 ივნისს გაიმართება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები.

სტუდენტურ თვითმმართველობაში არჩეული იქნება 61 დელეგატი.

  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი -20 დელეგატი;
  • სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 18 დელეგატი;
  • იურიდიული ფაკულტეტი -10 დელეგატი;
  • მედიცინის ფაკულტეტი -13 დელეგატი;

არჩევნებში მონაწილეობა, შეუძლია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის მქონე ყველა სტუდენტს.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ სეუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგისტრაცია იწარმოებს 2023 წლის 15 ივნისიდან 22 ივნისის 18:00 საათამდე.

რეგისტრაციისათვის საჭიროა:

  • მხარდამჭერთა სია;
  • განაცხადი;

განცხადებას თან ერთვის სარეგისტრაციოდ საჭირო ნიმუშები:

მხარდამჭერთა ფორმასაინიციატივო ჯგუფის განაცხადის ფორმა

რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ. დოკუმენტაციის pdf ვერსია გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:

[email protected]

577551505

Message body empty