სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ანონსები

24 მაისი

24-30 მაისს საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სოხუმის უნივერსიტეტის თანამონაწილეობით უმასპინძლებს მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლას „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“.

22 მარტი

ჟურნალი „SEU&SCIENCE“ გამოიცემა ბიანუალური კრებულის სახით. იგი საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევრებსა და დოქტორანტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები შემდეგი მიმართულებებით:

11 მარტი

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში ჟურნალისტიკის პროგრამის ინიციატივითა და კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით, ცხადდება შიდა საუნივერსიტეტო ფოტოკონკურსი.

16 თებერვალი

16 თებერვალს, ტურიზმის კლუბის ორგანიზებითა და  კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთერთობის სამსახურის მხარდაჭერით გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: ,,სასტუმრო მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიები’’.

სიახლის გამოწერა