სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური ცხოვრება

სტუდენტური თვითმმართველობა

სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები და ამოცანები

სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის მიზნებია:

  • სტუდენტთა პროფესიული მომზადების დონისა და შემოქმედებითი აქტიურობის განვითარება;
  • სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება;
  • სეუ-ს ყოველდღიურ საქმიანობაში სტუდენტთა მონაწილეობა;
  • სტუდენტთა კანონიერი უფლებების დაცვა;
  • სტუდენტების თვითრეალიზებისა და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
  • სეუ-ს მმართველობის ორგანოებისათვის წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება სასწავლო პროცესის ორგანიზაციისა და ხარისხის სრულყოფის მიმართულებით;
  • ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციისა და ამ პროცესში სტუდენტთა მონაწილეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა;

სტუდენტური თვითმმართველობა უფლებამოსილია:

  • მოაწყოს შეხვედრები, ტრენინგები, ინტელექტუალური თამაშები, ლიტერატურული, სპორტული, კულტურული, გასართობი, სამეცნიერო ღონისძიებები;
  • სტუდენტური თვითმმართველობა თანამშრომლობს საუნივერსიტეტო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გაერთიანებებთან, სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
  • სტუდენტთა თვითმმართველობას შეუძლია დაამყაროს კავშირი  საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტურ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო სტუდენტურ გაერთიანებებთან;

ტელ: : 2 90 00 00 
მობ: +995 579 992 992

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებაშემოგვიერთდი Facebook-ზე

[email protected]

Message body empty