სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ხელოვნება და კულტურა

ხელოვნება და კულტურა

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU ორიენტირებულია არამხოლოდ ხარისხიან სწავლებაზე,  არამედ საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების შექმნაზეც.

უნივერსიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს  ხელოვნებისა და კულტურის მიმართულებას, რადგან მიაჩნია, რომ ხელოვნება ეს არის საუკეთესო საშუალება საკუთარი თავის აღმოჩენის და შეცნობის.   სწორედ ხელოვნება ეხმარება ადამიანს ჩამოყალიბდეს თავისუფალ და შემოქმედებით პიროვნებად.  ამ მიზნით, უნივერსიტეტში შეიქმნა  სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, თეატრალური დასი. ასევე, მოქმედებს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი, SEU Art Project - ი.  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრება ნამდვილად  საინტერესო და შემოქმედებითი პროცესია.

Message body empty