სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

SEU თანადაფინანსება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით, სეუ-ში პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხული ნებისმიერი სტუდენტი, რომელიც არის, ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან დევნილი ან საინგილოში მცხოვრები, ასევე, ოქროს/ვერცხლის მედალოსანი - სარგებლობს SEU-ს წამახალისებელი ფინანსური შეთავაზებით და მისი სწავლის საფასური შეადგენს 2250 ლარს, უნივერსიტეტში სწავლის თითოეული წლისათვის, არაუმეტეს 4 სასწავლო წლის (8 აქტიური სემესტრი) განმავლობაში.

Message body empty