სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს შესახებ

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ არის საქართველოში უმსხვილესი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც 2002 წლიდან წარმატებით ფუნქციონირებს ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე.

უნივერსიტეტის საქმიანობის ძირითად პრინციპებს სტუდენტზე ორიენტირებული და განვითარებისკენ მოწოდებული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა წარმოადგენს, სადაც ყველა ინდივიდისათვის საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად რეალიზება იქნება ხელშეწყობილი.

პარტნიორები

უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სხვადასხვა დარგის წამყვან ორგანიზაციებთან საქართველოში და საზღვარგარეთ.

უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის უზრუნველყოფილია პროფესიული პრაქტიკის, სტაჟირებისა და კვლევითი პროექტების შესრულების შესაძლებლობა ქართულ შრომის ბაზარზე მოწინავე ორგანიზაციების ბაზაზე, ასევე, გაცვლითი პროგრამებით სარგებლობის შესაძლებლობა მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან.

Message body empty