სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სამოქალაქო განათლების ერთთვიანი, უფასო, ონლაინ პრაქტიკულ კურსი

20 იანვარი
zoom.us

20 იანვრიდან, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს სამართლის პროგრამა, სკოლის მოსწავლეებს სთავაზობს სამოქალაქო განათლების ერთთვიან, უფასო, ონლაინ პრაქტიკულ კურსს.
კურსის მიზანია სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და მოიცავს, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ კომპონენტებს. კურსი დატვირთული იქნება გუნდური სავარჯიშოებითა და როლური თამაშებით.

კურსის ფარგლებში, მოსწავლეები გაეცნობიან შემდეგ სამართლებრივ საკითხებს:

  • სამართალი და სამართლებრივი სისტემები;
  • კონსტიტუცია და დემოკრატია;
  • საკანონმდებლო ხელისუფლება;
  • სასამართლო ხელისუფლება;
  • ადამიანის ძირითადი უფლებები;
  • სამოქალაქო სამართალი;
  • სისხლის სამართალი;
  • არასრულწლოვანთა უფლებები და სხვა.

კურსი განსაკუთრებულ დახმარებას გაუწევს იმ მოსწავლეებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან სამართლის დარგით და გეგმავენ სამართლის პროგრამაზე ჩაბარებას.

კურსზე დარეგისტრირება შეუძლიათ მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 კლასის მოსწავლეებს.

კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე, კვირაში 2 დღე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 17 იანვრის ჩათვლით.

იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეულ ჯგუფში ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია, გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი დღეები:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6N6wetxJOmG3SEaeFrK67DP18MYe077Wf3yJGkvPUDFTtbQ/viewform

https://forms.gle/NVk5L1EuFvufbvxa8 

https://forms.gle/swiMcqgnzjzLM5sy7

https://forms.gle/tpHwzApxUWpaSpG88

https://forms.gle/fjgxLiWoEifsLaHi9

https://forms.gle/XGpdozqBiBpsiGTG8

https://forms.gle/nNHvG47QARKJr4R97

https://forms.gle/Z2dsccMHPMR6tp5k9

https://forms.gle/iwrJtBZcmJcHAWKE9

თითოეულ მოსწავლეს გადაეცემა სერტიფიკატი.
შეხვედრები გაიმართება Zoom-ის ლიცენზირებული პრემიუმ ვერსიის გამოყენებით.

Message body empty