სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საქართველოს პროკურატურაში, საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთათვის განცხადებების მიღება დაიწყო

21 ოქტომბერი

გაცნობებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ გამოაცხადა პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა განცხადებების მიღება. 

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ პროკურატურის ვებგვერდზე:   http://pog.gov.ge/news/informacia-prokuraturis-sakvalifikacio-gamocdis-shesaxeb

ვიდეო რგოლი:  https://www.youtube.com/watch?v=vnJi24En6jc