სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საჯარო ლექცია თემაზე  გიბსონის „შესაძლებლობების თეორია“ ტექნოლოგიურ ჭრილში

29 იანვარი

29 იანვარს, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის და  ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ორგანიზებით გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე  გიბსონის „შესაძლებლობების თეორია“ ტექნოლოგიურ ჭრილში.

  • შეხვედრისას სტუდენტები გაეცნობიან გიბსონის “შესაძლებლობების თეორიას” და მის პრაქტიკულ გამოყენებას ტექნოლოგიებში;
  • ლექციის დროს კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით, სტუდენტები კრიტიკულად გააანალიზებენ ტექნოლოგიების ინტერფეისების დიზაინის თანდაყოლილ შესაძლებლობებსა და შეზღუდვებს;  
  • მონაწილეები შეძლებენ ამოიცნონ თუ რა შესაძლებლობებს აძლევს ან ართმევს მომხმარებელს ესა თუ ის ტექნოლოგია და შედეგად, რა გავლენას ახდენს ეს ყოველივე საზოგადოებაზე;

მომხსენებელი - ნათია ახვლედიანი, თანამედროვე ტექნოლოგიების სასკოლო ლაბორატორია „ექსპლორიუმი“ - ს ხელმძღვანელი. 

შეხვედრა წარიმართება ინტერაქციის რეჟიმში, დაინტერესებულ პირებს ექნებათ საშუალება დასვან კითხვები და იმსჯელონ სხვადასხვა საკითხზე. 

საჯარო ლექციის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი. შეხვედრა გაიმართება კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით. 

დრო 17:00 საათი 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ 28 იანვრის ჩათვლით გაიაროთ რეგისტრაცია ბმულზე:

დარეგისტრირდი 

Message body empty