სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

22 თებერვალი, 2024

ბიზნეს ანალიტიკის სამაგისტრო პროგრამა: 

მიმართულება: ბიზნეს ანალიტიკა

  • მარიამ ჯოხაძე - ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 
  • ელენე ჯოხაძე- ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 
  • თამარ გობეჯიშვილი- ასისტენტ-პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 

მიმართულება: გადაწყვეტილებების პროცესი და დიზაინი 

  • დავით კობრავა- ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 

ფინანსური ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა:

მიმართულება: ფინანსური ტექნოლოგიები 

  • ეთერ მამაცაშვილი- ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) 
  • ერეკლე ზარანდია- ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 
  • გიორგი როსტიაშვილი- ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 

მიმართულება: ფინანსური აღრიცხვა და ანალიტიკა 

  • რუსუდან ჭითავა- ასისტენტ-პროფესორი ( აკადემიური ნიშნით) 
  • ლელა კინწურაშვილი- ასისტენტ-პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) Message body empty