სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საჯარო ლექცია თემაზე: ,,ანტიკორუფციული განათლება და ეთიკური ვალდებულებები“

02 თებერვალი, 2024

1 თებერვალს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში, ანტიკორუფციულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე: ,,ანტიკორუფციული განათლება და ეთიკური ვალდებულებები“.

მომხსენებელი: ირაკლი პეტრიაშვილი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს ასისტენტ-პროფესორი, ფინანსური თაღლითობისა და კორუფციის მკვლევარი.

ღონისძიება გაიმართა  ბიზნესის კლუბის ორგანიზებითა და კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით.