სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საჯარო ლექცია თემაზე: გიბსონის „შესაძლებლობების თეორია“ ტექნოლოგიურ ჭრილში

30 იანვარი, 2024

29 იანვარს, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ორგანიზებით გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე: გიბსონის „შესაძლებლობების თეორია“ ტექნოლოგიურ ჭრილში. 

ლექციის მომხსენებელი იყო: ნათია ახვლედიანი, თანამედროვე ტექნოლოგიების სასკოლო ლაბორატორია „ექსპლორიუმი“-ს ხელმძღვანელი. 

შეხვედრის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნენ გიბსონის “შესაძლებლობების თეორიას” და მის პრაქტიკულ გამოყენებას ტექნოლოგიებში.