სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბაოლოო შედეგები ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ტექნოლოგიების მიმართულებით

25 იანვარი, 2024

მიმართულება - ხელოვნური ინტელექტი ( ხელოვნური ინტელექტი, მანქანური სწავლება, ღრმა სწავლება, კომპიუტერული ლოგიკა):

  • თეა თოდუა  - პროფესორი
  • ლია კურტანიძე - ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით)

მიმართულება - კომპიუტერული ქსელები და უსაფრთხოება (თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიები, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერუსაფრთხოება):

  • ავთანდილ ბიჩნიგაური - ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით)

მიმართულება - პროგრამირება ( დაპროგრამების ენა: Python, C++, C#, Python-ზე პროგრამირება ბიზნეს ანალიტიკოსისთვის, თამაშების დეველოპმენტი, მობილური აპლიკაციების აგება, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია):

  • დავით ყიფშიძე - ასისტენტ-პროფესორი (აკადემიური ნიშნით)