სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

სასერტიფიკატო კურსი ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

განრიგი

დაწყების თარიღი:

12 ოქტომბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდულობა:

ორშაბათი, ოთხშაბათი 19:00 დან - 22:00 საათამდე

დამთავრების თარიღი:

16 ნოემბერი, 2020

მიმოხილვა

სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები ისწავლიან მონაცემთა ბაზების შექმნას და  განახლებას, სხვადასხვა ბაზებიდან ინტერაქტიული ცხრილების აწყობას, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენას, ფინანსური ფუნქციების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ამორტიზაციის ცხრილის აწყობას და ანალიზს.

სასწავლო კურსი განკუთვნილია ფინანსური მენეჯერებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის, გაყიდვების, საბანკო სფეროში მომუშავე და ნებისმიერი პირისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს ან/და გაიუმჯობესოს  ექსელის ცოდნა  ფინანსურ მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის მიმართულებით.

კურსის გასავლელად მსმენელებს აუცილებელია  ჰქონდეთ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.

კურსის განმავლობაში თითოეული თემის  დამუშავება ხდება პრაქტიული მაგალითების საფუძველზე. მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა, თავად შეასრულონ ოპერაციები.

კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ თავიდან აიცილონ ფინანსური ანალიზის დროს დაშვებული შეცდომები და უმოკლეს დროში განახორციელონ სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციები:

 • რთულ ფორმულებთან მუშაობა;
 • დიდი მონაცემთა ბაზების მეშვეობით ფინანსური ანგარიშგების გათვლა;
 • სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა;
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ რეპორტებად გარდაქმნა;
 • გეოგრაფიული არეალის ანალიზი;
 • სხვადასხვა ბაზებიდან ინტერაქტიული ცხრილების აწყობა;
 • ფინანსური მონაცემების ანალიზი;

მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო მასალით.

კურსის ღირებულება 450 ლარი.

კურსის ხანგრძლივობაა 30 საათი.

ლექციები ჩატარდება კვირაში ორჯერ ორშაბათი, ოთხშაბათი 19:00 დან - 22:00 საათამდე.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის SEU-ს სერტიფიკატი! კურსი დაიწყება 12 ოქტომბერს !

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: https://forms.gle/vwJR3spbR2BtPVZ78 
SEU-ს სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება!
ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი პირის დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს 10% -იანი ფასდაკლება!

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო
 • ელ-ფოსტა: [email protected]
 • ტელ: 032 2 90 00 00 ; 555 29 63 28
 • საქართველოს ბანკი

GE82BG0000000304043700GEL 

თემატიკა

 • მათემატიკური და სტატისტიკური ფორმულები (Sumif; Sumifs; Countif; Countifs;Averageif; Averageifs) დიდ მონაცემთა ბაზიდან სხვადასხვა მონაცემების ანალიზისათვის.
 • უზარმაზარ მონაცემთა ნაკრების მკაფიო შემაჯამებელ ბაზები Name Manager - ის მეშვეობით.
 • Pivot Table – ინტერაქტიული ცხრილები, ინტერაქტიული გრაფიკები, მონაცემთა განახლება ახალი  pivot ცხრილის პარამეტრების მეშვეობით.
 • გეოგრაფიული არეალის ანალიზი 3D რუქით.
 • Power Pivot – ის მეშვეობით წამის სიზუსტით გაკეთებული ანალიზი ყველაზე მომგებიანი პროდუქტების სხვადასხვა ბაზებიდან  ინტერაქტიული ცხრილების აწყობა.
 • ლოგიკური ფორმულების მეშვეობით პრემიალური სქემების დათვლა. 
 • Solver მოგების მაქსიმიზაცია შეზღუდული რესურსების პირობებში.
 • სესხების სენსიტიურობის ანალიზი Data Table -ის მეშვეობით.
 • თარიღებთან დაკავშირებული ფორმულები .
 • დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების კონტროლი Ganti Chart-Dynammic Task Bar მეშეობით.

ტრენერები

ტრენინგის ღირებულება

450 ლარი

რეგისტრაცია
Message body empty