სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კვლევის შედეგებისა და წიგნის “ბავშვის ქონების განკარგვის საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგების არსებული გამოწვევები” პრეზენტაცია

21 ივლისი
14:00

21 ივლისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში გაიმართება კვლევის შედეგებისა და წიგნის “ბავშვის ქონების განკარგვის საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგების არსებული გამოწვევები” პრეზენტაცია.

კვლევა განხორციელდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს მხარდაჭერით აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ფარგლებში.

წიგნში განხილულია ბავშვის ქონების განკარგვაზე სასამართლო კონტროლის დაწესების შემდეგ, მისი იმპლემენტაციის პროცესში წარმოშობილი პროცესუალური თუ მატერიალური დაბრკოლებები და შემოთავაზებულია მათი გადაჭრის გზები.
დრო: 14:00 საათი

ადგილი: SEU - ს დიდი საკონფერენციო დარბაზი.

დარეგისტრირდი

Message body empty