სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სამეცნიერო მულტიდისციპლინარული კონფერენცია SEU SMC 2023

20 ივლისი

ჩატარების თარიღი: 20 ივლისი

რეგისტრაცია კონფერენციაზე

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სამეცნიერო მულტიდისციპლინარულ კონფერენციაზე SEU SMC 2023 რეგისტრაცია დაიწყო!

მულტიდისციპლინალური კონფერენცია საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებსა და დოქტორანტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები შემდეგი მიმართულებებით:

 • ბიზნესი, ტურიზმი, ეკონომიკა, ადმინისტრირება;
 • სამართალი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები;
 • ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;
 • მედიცინა;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების პირობები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველმა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს ზემოთ მოცემულ ბმულზე არაუგვიანეს 2023 წლის 8 ივლისისა.
 • კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური.
 • ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სამეცნიერო ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით. საკონფერენციო ნაშრომის საბოლოო ვარიანტი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2023 წლის 8 ივლისისა ელ. ფოსტაზე [email protected].
 • მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები.
 • მონაწილეს ან თანაავტორებს შეუძლიათ წარმოადგინოს მაქსიმუმ ერთი სამეცნიერო ნაშრომი.
 • კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და მასზე დასწრება თავისუფალია.
 • კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს საკონფერენციო მოხსენებათა კრებულში, იმ შემთხვევაში, თუ ნაშრომი აკმაყოფილებს ჟურნალის მიერ დადგენილ სტანდარტებს.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • კონფერენცია გაიმართება 2023 წლის 20 ივლისს, SEU - ს კამპუსში წინანდლის ქუჩა N9.
 • კითხვები, კონფერენციის თაობაზე მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: [email protected]
 • კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი
 • რეგისტრაცია და ნაშრომების მიღება დაშვებულია მხოლოდ დადგენილ ვადებში.
Message body empty