სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

31 მარტი

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებმა სტუდენტებმა, რომლებმაც ვერ გაიარეს რეგისტრაცია 2022-2023 სასწავლო წლის დაფინანსების მოსაპოვებლად, (რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2022 წლის 9 ნოემბრიდან 5 დეკემბრის ჩათვლით) 31 მარტის ჩათვლით წერილობით უნდა მიმართონ გორის, ქარელის, კასპის, ხაშურის, დუშეთის, საჩხერის,მესტიის, ზუგდიდის, წალენჯიხის (სოფ:პალური, ნაშამგუ,ოლორი, ქალაღალი,წყოუში,ეწერფერდი, ფახულანი,მუჟავა) და ონის (სოფ:გლოლა, გომი, ღარი,ირი, სხანარი,ქვედი, წედისი, ჯინჭვისი) მუნიციპალიტეტებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკარგავთ დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას.

Message body empty