სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები და ლექტორები საჩუქრად მიიღებენ სახელმძღვანელოს „საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება“

24 იანვარი
13:00

24 იანვარს, 13-დან 18 საათამდე SEU-ს  ბიბლიოთეკაში იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები და ლექტორები საჩუქრად მიიღებენ სახელმძღვანელოს -„საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება“.

ნაშრომის ავტორები არიან SEU-ს პროფესორები: ანა ფირცხალაშვილი, ბესიკ ლოლაძე და ზურაბ მაჭარაძე.

სახელმძღვანელო გამოიცა SEU-ს მიერ, USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

Message body empty