სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

DAAD-ის სამაგისტრო სტიპენდიები ეკონომიკისა და ბიზნესის სპეციალობების სტუდენტებისთვის

28 ოქტომბერი

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD) აცხადებს კონკურსს სამაგისტრო სტიპენდიებზე გერმანიაში ეკონომიკისა და ბიზნესის სპეციალობების სტუდენტებისთვის.

სტიპენდიაზე განაცხადის შეტანა შეუძლიათ სტუდენტებს, რომელთაც უკვე დაასრულეს სწავლების პირველი საფეხური (მაგ.: ბაკალავრი) ეკონომიკის ან ბიზნესის მიმართულებით ან დაასრულებენ არაუგვიანეს სტიპენდიის დაწყების დროს.

  • დაფინანსების ხანგრძლივობა: 18-24 თვე.
  • ფინანსდება 3 ან 4 სემესტრიანი სამაგისტრო კურსები.
  • განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია როგორც გერმანულ ენაზე, ასევე ინგლისურ ენაზე.
  • განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 28.10.2022
  • დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულებზე.

გერმანულ ენაზეინგლისურ ენაზე

Message body empty