სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სტუდენტურ ონლაინ კონფერენციაზე - ”SEU ISOC W-2022”  მედიცინის მიმართულებით რეგისტრაცია დაიწყო

09 მარტი

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში ”SEU ISOC W-2022” მონაწილეობის მიღება შეუძლია ავტორიზებული უნივერსიტეტების ყველა საფეხურის სტუდენტს, მედიცინის მიმართულებით.

დარეგისტრირდი

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების პირობები:

 • სტუდენტმა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს მოცემულ ბმულზე არაუგვიანეს 2022 წლის 1 მარტისა;
 • ნაშრომის აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსტეტი SEU-ს საკონფერენციო ნაშრომის შესრულების სტანდარტების მიხედვით;
 • აბსტრაქტის მოცულობა 100-300 სიტყვა;
 • აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს ორ ენაზე: ქართული და ინგლისური.

კონფერენციაზე ნაშრომების წარმოდგენა აუცილებელია პრეზენტაციის სახით. ნაშრომი შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. მიიღება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები (არაუმეტეს 2 თანაავტორისა. გამონაკლისი შესაძლებელია, დაშვებულ იქნას ინტერდისციპლინარული ნაშრომის შემთხვევაში).

 • მონაწილეს ან თანაავტორებს შეუძლიათ, წარადგინონ მხოლოდ ერთი მოხსენება;
 • თანაავტორის არსებობის შემთხვევაში რეგისტრაციისას მიუთითეთ ორივე ავტორის სახელი და გვარი;
 • მიუთითეთ თემის სახელწოდება;
 • სტუდენტურ ნაშრომს (გარდა დოქტორანტებისა) უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რომელიც არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი;
 • მონაწილეთა ნაშრომები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტს;
 • ნაშრომების აბსტრაქტები გამოქვეყნდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს საკონფერენციო მოხსენებათა აბსტრაქტების კრებულში;
 • კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული ან/და ინგლისური.

კონფერენციაზე რეგისტრაციის ვადა:

 • რეგისტრაცია არაუგვიანეს 2022 წლის 1 მარტისა;

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:

 • 2022 წლის 9 მარტი ონლაინ, Zoom-ის პლატფორმა.

კითხვები, კონფერენციის თაობაზე მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: [email protected];

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და დასწრება თავისუფალია.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი, ხოლო ნაშრომების აბსტრაქტები გამოქვეყნდება კონფერენციის მოხსენებათა აბსტრაქტების კრებულში.

Message body empty