სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის შედეგები

15 თებერვალი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ (წინანდლის 17) 12:00

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2017 წლის 29 დეკემბრის N 505 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური კონკურსების შესარჩევი ეტაპები გაიარეს და მომდევნო ეტაპზე გასვლის უფლება მიენიჭათ შემდეგ კონკურსანტებს:
-

მიმართულება: ეკონომიკა-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 12 თებერვალი 2018
პ/ნ 01013005240
პ/ნ 01027039458
პ/ნ 62007012359
II ეტაპი - გასაუბრება - 13 თებერვალი 2018
პ/ნ 01013005240
-

მიმართულება - ბიზნესი/მენეჯმენტი-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 12 თებერვალი 2018
პ/ნ 01024013646
პ/ნ 01027004527

II ეტაპი - გასაუბრება - 16 თებერვალი 2018

პ/ნ 01024013646

-
მიმართულება - ფინანსები/ბუღალტრული აღრიცხვა-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 12 თებერვალი 2018
პ/ნ 01013021198
პ/ნ 57001013030
პ/ნ 01017035213
II ეტაპი - გასაუბრება - 16 თებერვალი 2018

პ/ნ 01013021198

-

მიმართულება - მარკეტინგი-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 12 თებერვალი 2018
არც ერთი კონკურსანტი არ გადასულა მეორე ეტაპზე

II ეტაპი - გასაუბრება - 16 თებერვალი 2018

-
მიმართულება - ინგლისურენოვანი ბიზნესი-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 12 თებერვალი 2018
პ/ნ 42001015195

II ეტაპი - ტესტირება ინგლისურ ენაში - 15 თებერვალი 2018 წ.
პ/ნ 42001015195

III ეტაპი - გასაუბრება - 16 თებერვალი 2018

პ/ნ 42001015195

-
მიმართულება: ტურიზმი-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 13 თებერვალი 2018
პ/ნ 01011016587
პ/ნ 01001031288
პ/ნ 51001005540

II ეტაპი - გასაუბრება - 14 თებერვალი 2018
პ/ნ 01011016587
პ/ნ 01001031288

-
მიმართულება: ფსიქოლოგია
-
I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 12 თებერვალი 2018
პ/ნ 35001061311
პ/ნ 61004058880

II ეტაპი - გასაუბრება - 14 თებერვალი 2018
პ/ნ 35001061311
-

მიმართულება - ინგლისური ენა
-
I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 13 თებერვალი 2018
პ/ნ 01017004072
პ/ნ 60003003920
პ/ნ 01011081631

II ეტაპი - გასაუბრება - 15 თებერვალი 2018

პ/ნ 01017004072
პ/ნ 60003003920

-
მიმართულება - რუსული ენა
-
I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 13 თებერვალი 2018

პ/ნ 01011003826
პ/ნ 62004002421

II ეტაპი - გასაუბრება - 15 თებერვალი 2018

პ/ნ 01011003826

-
მიმართულება - ჟურნალისტიკა
-
I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 13 თებერვალი 2018
პ/ნ 01005021044
პ/ნ 01007006832
პ/ნ 01022004514

II ეტაპი - გასაუბრება - 17 თებერვალი 2018

პ/ნ 01005021044

პ/ნ 01022004514


მიმართულება - მედიცინა-

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა - 13 თებერვალი 2018
პ/ნ 01007000088
პ/ნ 41001003268
პ/ნ 01005011348

II ეტაპი - ტესტირება ინგლისურ ენაში - 15 თებერვალი 2018
პ/ნ 01007000088
პ/ნ 41001003268
პ/ნ 01005011348

III ეტაპი - გასაუბრება - 17 თებერვალი 2018

პ/ნ 01007000088
პ/ნ 41001003268
პ/ნ 01005011348

-

ინფორმაციის განახლება წარმოებს კონკურსის თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ დღეს.
კონკურსში არგასული მონაწილეების აპელაციები მიიღება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2017 წლის 29 დეკემბრის N 505 ბრძანებით განსაზღვრული წესით, 17, 19 და 20 თებერვალს.

კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 2018 წლის 22 თებერვალს.
დამატებითი ინფორმაცია კონკურსის შესახებ

Message body empty