სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია

22 ივლისი
Zoom.us

სეუ გიწვევთ 22 ივლისს, 19:00 საათზე კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაციაზე!

კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კლინიკური ფსიქოლოგიის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელიც პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელოს კლინიკური ინტერვენცია და ფსიქოკონსულტირების პროცესი.

პროგრამა განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთაც აქვთ უმაღლესი ფსიქოლოგიური ან მასთთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ან ფსიქიატრის კვალიფიკაცია.

large_blue_circle შეხვედრა ჩატარდება Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით ინტერაქტიულ რეჟიმში.

დარეგისტრირდიდეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ

Message body empty