სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაზე - ”SEU ISC S-2024” რეგისტრაცია დაიწყო

16 ივნისი

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში ”SEU ISC S-2024” მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ავტორიზებული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტს შემდეგი მიმართულებებით:

 • ბიზნესი, ტურიზმი, ეკონომიკა, მართვა;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
 • სამართალი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები;
 • ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;
 • მედიცინა.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების პირობები:

 • სტუდენტმა კონფერენციაზე რეგისტრაციისთვის სხვა მოთხოვნილ ინფორმაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს აბსტრაქტი და საკონფერენციო ნაშრომი არაუგვიანეს 2024 წლის 24 მაისისა.
 • ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს საკონფერენციო ნაშრომის შესრულების წესის  მიხედვით.

მონაწილეებს ნაშრომის წარდგენა შეუძლიათ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები (არაუმეტეს 2 თანაავტორისა. გამონაკლისი დაიშვება ინტერდისციპლინარული ნაშრომის შემთხვევაში). 

 • მონაწილეს ან თანაავტორებს შეუძლიათ, წარმოადგინონ მხოლოდ ერთი მოხსენება;
 • წარმოდგენილი ნაშრომები გაივლიან რეცენზირებას და პლაგიატზე შემოწმებას;
 • თანაავტორის არსებობის შემთხვევაში რეგისტრაციისას მიუთითეთ ორივე ავტორის სახელი და გვარი;
 • მიუთითეთ თემის სახელწოდება;
 • სტუდენტურ ნაშრომს უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რომელიც არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი;
 • მონაწილეთა ნაშრომები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტს;
 • სრული ნაშრომი და აბსტრაქტი იტვირთება სარეგისტრაციო ბმულში;
 • კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული ან/და ინგლისური;
 • კონფერენციაზე ნაშრომების წარმოდგენა აუცილებელია PowerPoint  პრეზენტაციის სახით.

კონფერენციაზე რეგისტრაციის ვადა:

 • განსაზღვრული ვადების დარღვევით გამოგზავნილი ნაშრომები არ მიიღება;
 • დასტურს კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ მიიღებთ მხოლოდ სრულყოფილად რეგისტრაციის  და ნაშრომის წარმოდგენის შემთხვევაში, არაუგვიანეს 2024 წლის 7 ივნისისა.


კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2024 წლის 16 ივნისი

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: თბილისი, წინანდლის 9, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

კითხვები, კონფერენციის თაობაზე მოგწერეთ ელ-ფოსტაზე: [email protected] 

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და დასწრება თავისუფალია.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი, ხოლო ნაშრომების აბსტრაქტები გამოქვეყნდება კონფერენციის მოხსენებათა აბსტრაქტების კრებულში.

კონფერენციაში მონაწილეობა არის ერთ-ერთი წინაპირობა SEU-ს სტიპენდიის მოსაპოვებლად.

კონფერენციაზე რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ ბმულს არაუგვიანეს 2024 წლის 24 მაისისა :   

დარეგისტრირდი

Message body empty