English
EN GE
სტუდენტთა საყურადღებოდ

18 ნოემბერი 2017

სტუდენტთა საყურადღებოდ

შუალედური გამოცდების განრიგი

09 ნოემბერი 2017

შუალედური გამოცდების განრიგი

სტიპენდიანტების სია

19 ოქტომბერი 2017

სტიპენდიანტების სია

ტრენინგ-სემინარი ფსიქოლოგიის პროგრამების განვითარების მიზნით

17 ოქტომბერი 2017

ტრენინგ-სემინარი ფსიქოლოგიის პროგრამების განვითარების მიზნით

II, III და IV კურსელთა საყურადღებოდ

02 ოქტომბერი 2017

II, III და IV კურსელთა საყურადღებოდ

ისწავლე მედიცინის ინგლისურენოვან პროგრამაზე

27 სექტემბერი 2017

ისწავლე მედიცინის ინგლისურენოვან პროგრამაზე

პირველკურსელთა საყურადღებოდ

25 სექტემბერი 2017

პირველკურსელთა საყურადღებოდ

სეუ-ს და პორტუგალიის ბრაგანცას პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

20 სექტემბერი 2017

სეუ-ს და პორტუგალიის ბრაგანცას პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სამაგისტრო გამოცდების პირველი ნაკადის შედეგები

08 სექტემბერი 2017

სამაგისტრო გამოცდების პირველი ნაკადის შედეგები

შეხვედრა საპილოტე ჯგუფებში და ახალ პროგრამებზე სწავლით დაინტერესებულ სტუდენტებთან

05 სექტემბერი 2017

შეხვედრა საპილოტე ჯგუფებში და ახალ პროგრამებზე სწავლით დაინტერესებულ სტუდენტებთან

34567...