სახელი, გვარი:
გია კავთელიშვილი

პოზიცია
რექტორი

ელ. ფოსტა

ტელ:
0

ხარისხი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინჟინერ- ეკონომისტი/ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

დაბადების ადგილი
თბილისი

დაბადების თარიღი
1960-05-02
მთავარი მენიუ


ადმინისტრაცია
» სასწავლო პროცესის მართვა
» დეკანატი
» ბუღალტერია
» კანცელარია
» იურიდიული სამსახური
» საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
» დამსაქმებელთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთ

პერსონალი
» აკადემიური პერსონალი
» მოწვეული ლექტორები

იურიდიული ცნობარი
» ნორმატიული დოკუმენტები

თვითმმართველობა

მატერიალურ ტენიკური ბაზა

სარედაქციო განყოფილება
შემოგვიერთდითსაბანკო რეკვიზიტები
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ"
საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი
GE86BG0000000253556001 GEL
(გვარი, სახელი, მამის სახელი, მიუთითეთ რომელი კურსის გადასახადია)